Výroční členská schůze 2023

v neděli 26.3. v 9:00 hod v restauraci Na školce se
uskuteční Výroční členská chůze s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba mandátové komise
 4. volba návrhové komise
 5. zpráva o činnosti za minulé období, plán práce
 6. zpráva o hospodaření ZO ČSV a návrh rozpočtu pro rok 2022
 7. zpráva kontrolní komise
 8. zdravotní a nákazová situace
 9. diskuse k předneseným zprávám
 10. členské příspěvky a výplata dotace
 11. životní jubilea
 12. návrh usnesení a jeho schválení
 13. závěr
 14. přednáška př. Texl: Úhyny včel 

občerstvení

 

Rostislav Bárta                                                 Miroslav Kauer
předseda                                                                     jednatel

Lečivé přípravky pro rok 2023

V následujícím období dochází k navýšení dotace v rámci opatření boj proti včelím nákazám na 50 %, což přispěje ke zmírnění dopadů zdražení léčiv na chovatele včel.

Aktuální informace naleznete na: www.beedol.cz/objednavky-leciv-oo-csv

Více informací o léčivech: www.beedol.cz/cely-rok/

Léčivé přípravky, které si včelaři mají objednat najdete na webu Výzkumného  ústavu Dol včetně ceníku.

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy

Znojemský medový den

 

 

Vyhodnocení soutěže medu r. 2022

Pořadí včelař   známka medaile
1 Hon  Pavel , Lukov  V.22 5,66 Zlatá 
2 Hon  Pavel , Lukov  V.22 4,95 Stříbrná 
3 Kauer  Miroslav , Kravsko  VI.22 4,88 Stříbrná 
4 Fryšoncová  Eliška , Borotice  VI.22 4,85 Stříbrná 
5 Pokorný  František , Přímětice  VI.22 4,83 Stříbrná 
6 Chmelíř  Karel , Citonice  VI.22 4,72 Stříbrná 
7 Malč  Alan , Konice  V.22 4,41 Stříbrná 
8 Zezula  Tomáš , Hradiště  V.22 4,35 Stříbrná 

Členské příspěvky Na rok 2023

Členský příspěvek na rok 2023 je nutno uhradit do 30.10.2022 na účet 246 146 245 /0600 <- změna čísla účtu
s platbou uveďte variabilní symbol vaše registrační číslo chovatele
a specifický symbol 23

částku vypočtete  ( [počet včelstev] * 33) +300 = [platba]

počet
včelstev
členský
příspěvek
  počet
včelstev
členský
příspěvek
1 333   11 663
2 366   12 696
3 399   13 729
4 432   14 762
5 465   15 795
6 498   16 828
7 531   17 861
8 564   18 894
9 597   19 927
10 630   20 960

 

počet včelstev se musí shodovat s počtem nahlášeným na ústřední evidenci včelstev.

Dotace 1.D Vám bude zaslána na účet ze kterého jste uhradili členský příspěvek! 
Nepoužívejte účet příbuzných nebo platbu složenkou na účet ZO.

Výroční členská schůze 2022

v neděli 20.3. v 9:00 hod v hotelu N v Příměticích se
uskuteční Výroční členská chůze s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba mandátové komise
 4. volba návrhové komise
 5. schválení změny členů výboru
 6. zpráva o činnosti za minulé období, plán práce
 7. zpráva o hospodaření ZO ČSV a návrh rozpočtu pro rok 2022
 8. zpráva kontrolní komise
 9. zdravotní a nákazová situace
 10. diskuse k předneseným zprávám
 11. diskuse- členské příspěvky a výplata dotace
 12. životní jubilea
 13. návrh usnesení a jeho schválení
 14. závěr
 15. přednáška př. Bohátka: včelaření v Austrálii 

Vyšetření na mor včelího plodu

Naše základní organizace byla vybrána na otestování, zda se u někoho nenachází mor včelího plodu. Výbor ZO žádá všechny členy, aby sesbírali  spad  a případně oškrábali rámky či stěny a vytvořili tak vzorek množství polévkové lžíce. Vzorek nechali při pokojové teplotě vysušit na novinách. U svého důvěrníka si vyzvedněte tubus a do něj vzorek přesypte, který je potřeba odevzdat nejpozději do 19. prosince 2021 svému důvěrníkovi.

odkazy:

postup odběru měli
https://www.beedol.cz/zkusebni-laborator/vysetreni-moru-vceliho-plodu-z-meli/
https://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2019/05/Mor-vceliho-plodu-2018.pdf
https://slideslive.com/38892848/mor-vceliho-plodu-i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_včelího_plodu

1 2 3 13