Členské příspěvky na rok 2024

Členský příspěvek na rok 2024 je nutno uhradit do 30.10.2023 na účet 246 146 245 /0600 <- změna čísla účtu
s platbou uveďte variabilní symbol vaše registrační číslo chovatele, např. 187356
a specifický symbol 2024, do textu uveďte vaše jméno a počet včelstev, např. Hujer, včelstev 17

částku vypočtete  ( [počet včelstev] * 21) +700= [platba]

počet
včelstev
členský
příspěvek
 počet
včelstev
členský
příspěvek
1721 11931
2742 12952
3763 13973
4784 14994
5805 151015
6826 161036
7847 171057
8868 181078
9889 191099
10910 201120

počet včelstev se musí shodovat s počtem nahlášeným na ústřední evidenci včelstev.

Dotace 1.D Vám bude zaslána na účet, ze kterého jste uhradili členský příspěvek! 
Nepoužívejte účet příbuzných nebo platbu složenkou na účet ZO.

Výroční členská schůze 2023

v neděli 26.3. v 9:00 hod v restauraci Na školce se
uskuteční Výroční členská chůze s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba mandátové komise
 4. volba návrhové komise
 5. zpráva o činnosti za minulé období, plán práce
 6. zpráva o hospodaření ZO ČSV a návrh rozpočtu pro rok 2022
 7. zpráva kontrolní komise
 8. zdravotní a nákazová situace
 9. diskuse k předneseným zprávám
 10. členské příspěvky a výplata dotace
 11. životní jubilea
 12. návrh usnesení a jeho schválení
 13. závěr
 14. přednáška př. Texl: Úhyny včel 

občerstvení

 

Rostislav Bárta                                                 Miroslav Kauer
předseda                                                                     jednatel

Lečivé přípravky pro rok 2023

V následujícím období dochází k navýšení dotace v rámci opatření boj proti včelím nákazám na 50 %, což přispěje ke zmírnění dopadů zdražení léčiv na chovatele včel.

Aktuální informace naleznete na: www.beedol.cz/objednavky-leciv-oo-csv

Více informací o léčivech: www.beedol.cz/cely-rok/

Léčivé přípravky, které si včelaři mají objednat najdete na webu Výzkumného  ústavu Dol včetně ceníku.

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy

Členské příspěvky Na rok 2023

Členský příspěvek na rok 2023 je nutno uhradit do 30.10.2022 na účet 246 146 245 /0600 <- změna čísla účtu
s platbou uveďte variabilní symbol vaše registrační číslo chovatele
a specifický symbol 23

částku vypočtete  ( [počet včelstev] * 33) +300 = [platba]

počet
včelstev
členský
příspěvek
  počet
včelstev
členský
příspěvek
1 333   11 663
2 366   12 696
3 399   13 729
4 432   14 762
5 465   15 795
6 498   16 828
7 531   17 861
8 564   18 894
9 597   19 927
10 630   20 960

 

počet včelstev se musí shodovat s počtem nahlášeným na ústřední evidenci včelstev.

Dotace 1.D Vám bude zaslána na účet ze kterého jste uhradili členský příspěvek! 
Nepoužívejte účet příbuzných nebo platbu složenkou na účet ZO.

Výroční členská schůze 2022

v neděli 20.3. v 9:00 hod v hotelu N v Příměticích se
uskuteční Výroční členská chůze s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba mandátové komise
 4. volba návrhové komise
 5. schválení změny členů výboru
 6. zpráva o činnosti za minulé období, plán práce
 7. zpráva o hospodaření ZO ČSV a návrh rozpočtu pro rok 2022
 8. zpráva kontrolní komise
 9. zdravotní a nákazová situace
 10. diskuse k předneseným zprávám
 11. diskuse- členské příspěvky a výplata dotace
 12. životní jubilea
 13. návrh usnesení a jeho schválení
 14. závěr
 15. přednáška př. Bohátka: včelaření v Austrálii 
1 2 3 13