Objednávka léčiva

Členové základní organizace Znojmo si objednávají léčivo pro svá včelstva prostřednictvím svého důvěrníka nejpozději do 24.3.2024, kdy bude výroční členská schůze.

Dezinfekce Bee-Safe je nahrazena FAM 30 a jedná se prakticky o totožný dezinfekční přípravek.

Ceník zvýhodněného léčiva najdete na cenik_leciva_2024 

 

N/A

Zájezd na “Včelařský jarní veletrh”

Okresní organizace ČSV Znojmo plánuje v sobotu 16. 3. 2024 uspořádání jednodenního autobusového zájezdu do Ostravy pro včelaře a jejich rodinné příslušníky na tradiční celostátní výstavu.

Závazné přihlášky podávejte do 15.2.2024 na emailovou adresu: petr.prikazsky@seznam.cz.

Na Černé louce v Ostravě se v pátek 15. a sobotu 16. března 2024 setkají nadšenci včelaření a milovníci včel, ať už jde o zkušené včelaře, začátečníky, výrobce a prodejce včelích produktů nebo návštěvníky z řad laické veřejnosti.

Můžete se těšit

•         na více než 50 včelařských firem z ČR, SVK, PL
•         přednášky o včelaření (překladatelé k dispozici)
•         spolupráci s Moldávií a Estonskem

Odkazy:

Okresní organizace Českého svazu včelařů Znojmo (vcelari-znojmo.cz)

Včela!!! – včelařský jarní veletrh medu (vcelaostrava.cz)

ČSV – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz)

 

Členské příspěvky na rok 2024

Členský příspěvek na rok 2024 je nutno uhradit do 30.10.2023 na účet 246 146 245 /0600 <- změna čísla účtu
s platbou uveďte variabilní symbol vaše registrační číslo chovatele, např. 187356
a specifický symbol 2024, do textu uveďte vaše jméno a počet včelstev, např. Hujer, včelstev 17

částku vypočtete  ( [počet včelstev] * 21) +700= [platba]

počet
včelstev
členský
příspěvek
 počet
včelstev
členský
příspěvek
1721 11931
2742 12952
3763 13973
4784 14994
5805 151015
6826 161036
7847 171057
8868 181078
9889 191099
10910 201120

počet včelstev se musí shodovat s počtem nahlášeným na ústřední evidenci včelstev.

Dotace 1.D Vám bude zaslána na účet, ze kterého jste uhradili členský příspěvek! 
Nepoužívejte účet příbuzných nebo platbu složenkou na účet ZO.

Výroční členská schůze 2023

v neděli 26.3. v 9:00 hod v restauraci Na školce se
uskuteční Výroční členská chůze s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba mandátové komise
 4. volba návrhové komise
 5. zpráva o činnosti za minulé období, plán práce
 6. zpráva o hospodaření ZO ČSV a návrh rozpočtu pro rok 2022
 7. zpráva kontrolní komise
 8. zdravotní a nákazová situace
 9. diskuse k předneseným zprávám
 10. členské příspěvky a výplata dotace
 11. životní jubilea
 12. návrh usnesení a jeho schválení
 13. závěr
 14. přednáška př. Texl: Úhyny včel 

občerstvení

 

Rostislav Bárta                                                 Miroslav Kauer
předseda                                                                     jednatel

Lečivé přípravky pro rok 2023

V následujícím období dochází k navýšení dotace v rámci opatření boj proti včelím nákazám na 50 %, což přispěje ke zmírnění dopadů zdražení léčiv na chovatele včel.

Aktuální informace naleznete na: www.beedol.cz/objednavky-leciv-oo-csv

Více informací o léčivech: www.beedol.cz/cely-rok/

Léčivé přípravky, které si včelaři mají objednat najdete na webu Výzkumného  ústavu Dol včetně ceníku.

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy

1 2 3 13