Výroční členská schůze 2022

v neděli 20.3. v 9:00 hod v hotelu N v Příměticích se
uskuteční Výroční členská chůze s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba mandátové komise
 4. volba návrhové komise
 5. schválení změny členů výboru
 6. zpráva o činnosti za minulé období, plán práce
 7. zpráva o hospodaření ZO ČSV a návrh rozpočtu pro rok 2022
 8. zpráva kontrolní komise
 9. zdravotní a nákazová situace
 10. diskuse k předneseným zprávám
 11. diskuse- členské příspěvky a výplata dotace
 12. životní jubilea
 13. návrh usnesení a jeho schválení
 14. závěr
 15. přednáška př. Bohátka: včelaření v Austrálii 

Vyšetření na mor včelího plodu

Naše základní organizace byla vybrána na otestování, zda se u někoho nenachází mor včelího plodu. Výbor ZO žádá všechny členy, aby sesbírali  spad  a případně oškrábali rámky či stěny a vytvořili tak vzorek množství polévkové lžíce. Vzorek nechali při pokojové teplotě vysušit na novinách. U svého důvěrníka si vyzvedněte tubus a do něj vzorek přesypte, který je potřeba odevzdat nejpozději do 19. prosince 2021 svému důvěrníkovi.

odkazy:

postup odběru měli
https://www.beedol.cz/zkusebni-laborator/vysetreni-moru-vceliho-plodu-z-meli/
https://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2019/05/Mor-vceliho-plodu-2018.pdf
https://slideslive.com/38892848/mor-vceliho-plodu-i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_včelího_plodu

Hlášení stavu a dotace 1.D

formulář pro žádost dotace dle 1.D naleznete na vcelarstvi.cz (PDF).

Dále jste obdrželi žádost o vyplnění hlášení stavu včelstev na stanovištích, které lze vyplnit na Integrovaném zemědělském  registru , k němuž budete potřebovat vaše registrační číslo  a kód hlášení z dopisu. Nebo můžete aktualizovat  stavy včelstev pokud jste registrovaní na portálu farmáře,  či zaslat poštou na ČMSCH a.s.

Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

celý text na eagri.cz

1 2 3