Zajímavá videa

 

Hledej: 

Zobraz videa: 


Formulář pro přidání: 

Jarní povinné preventivní ošetření včelstev nařízené Státní veterinární správou.

zdroj: www.vcelky.cz

Dle Metodiky kontroly zdraví pro rok 2015 (kterou naleznete na stránkách  Státní veterinární správy) je nutné provést předjarní preventivní ošetření  včelstev proti varroáze  (kód ExM310) na všech stanovištích okresu,  pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25% stanovišť na území okresu., tj. takových stanovišť, kde nebyl ve vzorku měli nalezen laboratoří žádný roztoč varroa. V našem okrese Znojmo bylo takových „čistých“  vzorků 170 z celkového počtu 949, což představuje pouze 17,91 %. Znamená to tedy, že všechna včelstva na okrese Znojmo musí být na jaře přeléčena!
Toto ošetření se provádí  nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 AER a následnou fumigací Varidolem 125. Ošetření musí být provedeno nejpozději do 15.4.2015. Kvůli přibývajícímu plodu každým dnem ve včelstvech je žádoucí toto ošetření provést co nejdříve

Více v dokumentu zdravotníka  zde

další pokyny jsou uveřejněny na svazových stránkách  či ve věstníku PSNV

Včela napadená roztoči. Foto: Český svaz včelařů

 

1 2