Povinnosti včelaře při chovu včel

Z pohledu č.166/1999 Sb. o veterinární péči a zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči vyplývají pro chovatele včel (včelaře) tyto povinnosti:

1. zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči

2. zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči