Zákony a vyhlášky

 
Číslo Název
252/1997 Sb. o zemědělství
166/1999 Sb. veterinární zákon
154/2000 Sb. zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
197/2005 Sb. nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
285/2007 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
373/2010 Sb. nařízení vlády č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
251/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
254/2013 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
255/2013 Sb. o registraci léčivých přípravků
or.justice.cz SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLKU
podáni Podání do veřejného rejstříku
epravo.cz POPLATKY SPOJENÉ SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU
www.bulletin-advokacie.cz/ Zápis spolku do spolkového rejstříku a jiné subjekty do něj zapisované a v něm zapsané
zápis Zápis do obchodního rejstříku