Vyšetření na mor včelího plodu

Naše základní organizace byla vybrána na otestování, zda se u někoho nenachází mor včelího plodu. Výbor ZO žádá všechny členy, aby sesbírali  spad  a případně oškrábali rámky či stěny a vytvořili tak vzorek množství polévkové lžíce. Vzorek nechali při pokojové teplotě vysušit na novinách. U svého důvěrníka si vyzvedněte tubus a do něj vzorek přesypte, který je potřeba odevzdat nejpozději do 19. prosince 2021 svému důvěrníkovi.

odkazy:

postup odběru měli
https://www.beedol.cz/zkusebni-laborator/vysetreni-moru-vceliho-plodu-z-meli/
https://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2019/05/Mor-vceliho-plodu-2018.pdf
https://slideslive.com/38892848/mor-vceliho-plodu-i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_včelího_plodu

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Podpora zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem a podpora výchovy mladé generace ke včelaření.

Vyhlašuje: Jihomoravský kraj

Příjem žádostí: 15.02.2021 – 01.03.2021

odkaz: dotace.kr-jihomoravsky.cz – vcelarstvi

informace ze semináře: Praktické informace k DPV 2021

 

1 2 3 4 13