Informace SVS

Vyšetření na varroázu jaro 2012

Povinnosti včelaře při chovu včel

Nařízení k moru včelího plodu pro rok 2012

vyhláška č.342/2012 Sb. z 8.10.2012
řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včel mimo území kraje od 1.11.2012.
V § 4 jsou uvedeny lhůty,  § 14 pak řeší náhrady při nařízené likvidaci zvířat (u včel při MVP).
V příloze č. 2 je formulář veterinárního osvědčení k přemistění včel mimo území kraje