Vyšetření měli na mor včelího plodu

V měsíci listopadu se provede monitoring výskytu moru včelího plodu. Před třetím vyšetřením umístí včelař sebranou měl maximálně z 25 úlů do tubusu, který odevzdá při výplatě dotace. Tubus si vyzvedněte ve včelařské prodejně u př. Kauera, případně po domluvě u svého důvěrníka. Vyšetření je zdarma!

Informace ke vzorku měli:

  1. jméno a zasílací adresa
  2. registrační číslo chovatele
  3. název a registrační číslo stanoviště (popřípadě stanovišť) a okres, ve kterém se stanoviště nachází
  4. číslo katastrálního území
  5. počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
  6. telefonický kontakt

 

 

Jednání k akátu

Zdravím přátelé,

Tak jak jsme se dohodli na výroční schůzi včelařů, svolávám na čtvrtek 16.4.2015 v 17:00 hod jednání včelařů k problematice mýcení akátů – včelařsky významné dřeviny. Jednání se uskuteční v kanceláři ZO ČSV Znojmo, ulice J. Palacha 2 ,  1. patro (vedle městské policie)

 

Účast na jednání přislíbil ing. Dušan Utínek, Ph.D – vedoucí národních parků z ministerstva životního prostředí a z NP Podyjí by měl přijít zástupce ing. Petr Vančura, vedoucí odboru péče o les.

 

Žádám Vás o připravení si podkladů k diskusi:

 

 

 

Moto – energie stromů:

Akát – naplňuje nás silou a energií, dodává víru, optimizmus, ulevuje od stresu

RNDr. Miroslav Uhlíř

Předseda ZO ČSV Znojmo

uhlir@okznojmo.cz

mobil: +420 602 446 28

 

Školení „Jak správně včelařit“

Dne 15.2.2015 proběhlo školení přítele Ing. Kamila Kurtina z farmy Včelařství Kurtin o způsobu včelaření na farmě s 300 včelstvy. Přítel Kurtin nás provedl jeho způsobem včelaření od přípravy včelstva, ošetřování, tvorby oddělků, kočování až po získávání medu. Přednášky se zúčastnilo na 46 včelařů ze Znojemska a velmi se nám líbila.

Kočování

Chov matek

Oplodňáčky

Krmení

Medobraní

 

 

 

 

 

 

 obrázky převzaty s laskavým svolením z http://www.vcelarstvikurtin.cz/

Pozvánka na členskou schůzi ZO ČSV Znojmo

která se koná v neděli

dne  16.  3. 2014  v 9,00 hod.v hotelu DUKLA – bílý salonek.

Program jednání:
1)    zahájení  – vzpomínka na zesnulé
2)    volba mandátové  a  návrhové  komise
3)    zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSV
4)    zpráva kontrolní a revizní komise
5)    zpráva mandátové komise
6)    životní jubilea
7)    sdělení veterinární správy
8)    diskuse k předneseným zprávám
9)    doplňovací volby do výboru
10)  návrh činnosti – plán práce na r. 2014
11)   návrh rozpočtu na r. 2014
12)   návrh usnesení a jeho schválení
13)   závěr
14)   občerstvení

                    Těšíme se na Vaši účast

Kauer  Miroslav                                       Belháč  Antonín
jednatel ZO v.r.                                        předseda ZO v.r.

1 2 3