Nákazy včel a jejich tlumení, zdravotní situace včelstev.

V termínu: 13.1. 2013 (neděle)
Místo konání: hotel U Divadla
Začátek: 9.00 hodin –  Předpokládaná délka: 2-3 hodiny

Důležité upozornění. Přítomnost důvěrníků a zdravotníků na kurzu. Nákazy včel a jejich tlumení, zdravotní situace včelstev v termínu 13.1.2013 je bezpodmínečně nutná, z důvodu následného projednání organizačních změn.