Akce Archive

ZO ČSV Znojmo zve včelaře i další zájemce mimo ZO na zájezd na včelařskou výstavu do Grazu, který se koná v sobotu 24.2.2018. Cena dopravy je 400 Kč.

Graz – Štýrský Hradec je druhé největší rakouské město s nádherným historickým jádrem, na které je úchvatný pohled ze zámeckého vrchu s Hodinovou věží (Uhrturm) a hradu Scholossenberg. informace… a obrázky

Přihlášení se provádí

 1. uhrazením částky 400 Kč na účet 158 049 73 79 /0800 variabilní symbol číslo včelaře a do poznámky jméno/a přihlášených
 2. nebo složením hotovosti ve včelařské prodejně v Příměticích a uveďte číslo včelaře a do poznámky jméno/a přihlášených

Časový rozvrh:

 • 6:00-odjezd od nádraží ve Znojmě
 • 10:00-12:00 prohlídka výstavy
 • 12:00-12:45 přejezd do města Graz
 • 12:45-16:30 prohlídka města Graz, viz  informace… a obrázky
 • 16:30 odjezd do Znojma
 • 20:00-20:30 příjezd do Znojma

Vstupné na výstavu a další zajímavosti si hradí účastníci ze svého.

   

Včelařská výstava v Grazu

Okomentuj první

Dne 17. 8. 2017 přednesl ing. Veverka velmi zajímavý kurz o chovu matek, tvorbě oddělků v podletí a přidávání matek.

 

 

 

Okomentuj první

ZO Znojmo pořádá zájezd na včelařskou výstavu Hanácká včela při Floře Olomouc v sobotu 22. dubna 2017 a do muzea tvarůžků v Lošticích. Cena zájezdu je 400 Kč bez vstupného. Jednotná cena pro všechny účastníky. Odjezd v 7:00 od pošty u nádraží. Návrat po 17:30 hod.

Přihláška:

 1. zasláním částky za počet přihlašovaných osob na účet 158 049 73 79 /0800, jako variabilní symbol uveďte své chovatelské číslo, do poznámky svoje jméno.
 2. složením částky ve včelařské prodejně v Příměticích u př. Kauera

  účastník  Org. počet
  1.  B.J. 109302  Zn  1
  2.  V.A. 109302  Zn  1
  3.  U.M. 174039  Zn  2
  5.  A.M. 109238  Zn  2
  7.  M.I. 199159  Bo  2
  9.  D.B. 174159  K1  Mi  1
  10.  D.B. 111001  K2  Mi  1
  11.  W.J. 111025  K3  Mi  1
  12.  B.A. 109171  K4  Zn  3
  15.  Š.S. 121420  K7  Bl  3
  18.  J.L. 200291  K10  Zn  2
  20.  K.A. 111011  K12  Mi  4
  24.  P.J. 109255  K16  Zn  1
  25.  P.D. 109254  K17  Zn  1
  26.  H.S. 177266  K18  Hr  2
  28.  K.J. 126126  K20  Vr  2
  30.  D.A. 126130  K22  Vr  2
  32.  K.J. 109213  K24   Zn  2
  34.  F.A. 192828  K26  Ol  2
  36.  P.A. 118992  K27  Ol  1
  37.  D.F. 119010  K28  Ol  1
  38.  K.M. 179169  Zn  1
  39.  K29
Okomentuj první

Výroční členská schůze

Vytvořeno 1.3.2017 autorem miru

Výroční členská schůze ZO ČSV  Znojmo
v sobotu   dne 18.  3. 2017  v 9:00 hod.

v restauraci Polehňa – Přímětice

Od 9:00 hod. přednáška Ing. Ant. Přidala, Ph.D. – Otravy včel a patogeny

následuje

program schůze:

 1. zahájení
 2. schválení mandátové komise
 3. schválení programu schůze
 4. zpráva o činnosti za minulé období
 5. zpráva o hospodaření ZO ČSV
 6. zpráva kontrolní a revizní komise
 7. životní jubilea
 8. zdravotní a nákazová situace
 9. diskuse k předneseným zprávám
 10. návrh činnosti – plán práce na r. 2017
 11. návrh rozpočtu na r. 2017
 12. návrh usnesení a jeho schválení
 13. závěr

 

Okomentuj první

Školení v roce 2017

Vytvořeno 2.1.2017 autorem miru

ZO ČSV Znojmo, z.s. pořádá v restauraci U Polehňů, Přímětice tyto kurzy:

Sobota 18.2.2017 v 9:00 Ing. Cimala: Praktické včelaření v eurodadantech www.vcelimed.cz

Sobota 18.3.2017 v 9:00 Ing. Antonín Přidal, Ph.D.: Otravy včel a patogeny www.psnv.cz

Okomentuj první

Přednáška př. Uváčika

Vytvořeno 27.2.2016 autorem miru

Dne 21.2.2016 se uskutečnila přednáška př. Uváčika – včelaření podle Uváčika,

P1060990P1060987P1060988P1060991

Okomentuj první

Vyšetření měli na mor včelího plodu

Vytvořeno 15.11.2015 autorem miru

V měsíci listopadu se provede monitoring výskytu moru včelího plodu. Před třetím vyšetřením umístí včelař sebranou měl maximálně z 25 úlů do tubusu, který odevzdá při výplatě dotace. Tubus si vyzvedněte ve včelařské prodejně u př. Kauera, případně po domluvě u svého důvěrníka. Vyšetření je zdarma!

Informace ke vzorku měli:

 1. jméno a zasílací adresa
 2. registrační číslo chovatele
 3. název a registrační číslo stanoviště (popřípadě stanovišť) a okres, ve kterém se stanoviště nachází
 4. číslo katastrálního území
 5. počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
 6. telefonický kontakt

 

 

Okomentuj první