Archiv pro Červenec, 2013

Nařízení Státní veterinární správy

Vytvořeno 16.7.2013 autorem miru

č.j. SVS/2013/039124-B
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále jen „KVS
SVS pro Jihomoravský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í … číst celý článek »

Okomentuj první